Lesara firar ett år med sin unika företagskultur

Berlin, 2018-08-10. För ett år sedan etablerade Lesara en företagskultur med en uppsättning värderingar som reflekterar kärnan i vad företaget anser vara god arbetsmiljö för anställda och det förväntade arbetet. Sedan lanseringen av företagskulturkoden 2017 har den haft över 157 000 sidvisningar och lämnat ett betydande avtryck både internt och externt.

Företagskulturen har på senare tid blivit allt viktigare i många företag, främst i USA. I Europa är Lesara en av de första företagen att börja arbeta med företagskulturen samt vara öppen med dess värderingar, externt. Företagskulturen på Lesara är avgörande för företagets fortsatta utveckling och tillväxt. I takt med att företaget fortsätter expandera är det viktigt att skapa en arbetsmiljö där samtliga anställda förstår Lesaras vision och delar samma arbetsmoral. Några av värderingarna i företagskulturen är: “djärvt innehåll, ödmjuk stil”, “väx tillsammans” och “de bästa besluten bygger på den bästa logiken”. Värderingarna medför att anställda förväntas vara ödmjuka pionjärer som skapar en atmosfär utan egon och tar kontrollen över sin personliga utveckling samtidigt som de delar med sig av kunskaper och erfarenheter som en del av ett team. Alla beslut som fattas grundas på data och statistik. Dessa värderingar är exempel på attityder och arbetssätt som alla på Lesara förväntas stå bakom och relatera till.

En av våra huvudsakliga drivkrafter när vi definierade vår företagskultur var att vi ville gå längre än att enbart hänga upp en affisch med värderingar. Vi reflekterade noggrant över vad varje värdering betyder för oss, vad de innebär och hur de tar sig i uttryck i vårt dagliga arbete. På så sätt hoppades vi kunna skapa en slags ‘kompass’ med vars hjälp varje medarbetare fullt ut kan förstå våra ambitioner och enklare fatta bra beslut, säger Julie Görgen, HR-chef.

Det senaste året har informationen om Lesaras företagskultur haft ungefär 157 000 sidvisningar på hemsidan. På ett år tar Lesara emot över 11 000 jobbansökningar i snitt. Det senaste året har runt 80% av de ansökande nämnt företagskulturen som anledning till varför de önskar vara en del av företaget. Under rekryteringsprocessen är företagskulturen ett effektivt sätt att hitta anställda med samma mål och ambitioner som Lesara.

Vår företagskultur har fungerat som ett rekryteringsverktyg då det ger sökande en inblick i hur det är att arbeta på Lesara innan de skickar in sin ansökan. Vi visste att företagskulturen skulle bli en intern framgång, men att så pass många söker sig till Lesara för att de känner igen sig i och kan identifiera sig med våra värderingar kom som en positiv överraskning, säger Julie Görgen.

Internt skissar företagskulturen upp tydliga riktlinjer som anställda kan utvärdera och mäta standarden på arbetsplatsen med. Lesaras företagskultur är genomgående inom alla delar av verksamheten, från kontorsmiljön till utvärderingar av arbetsprestationer och teambuilding. Värderingarna speglar företaget och sätts i handling av de anställda. Lesaras företagskultur har också resulterat i månatliga möten inom företaget där anställda från olika avdelningar får möjligheten att träffas för intellektuella utbyten. Företagskulturen är en naturlig del av det professionella arbetet på Lesara vilket gör värderingarna till en del av den dagliga verksamheten. Värderingarna presenteras på hemsidan och under introduktionen för nyanställda sker en djupdykning i företagskulturen. På så sätt kan Lesara säkerställa att alla anställda har samma förståelse av kärnan i företagets moral och förväntningar.

Företagskulturen anpassas efter teamet, platsen och arbetet som utförs. Lesaras företagskultur är i ständig utveckling och uppdateras kontinuerligt i takt med att företaget fortsätter växa och förändras. Detta innebär att arbetet med företagskulturen aldrig kommer att vara helt slutfört.

About Lesara

Lesara SE är en internationell webbutik för prisvärda mode- och livsstilsprodukter. Företaget grundades i Berlin år 2013 av Roman Kirsch, Matthias Wilrich och Robin Müller. Trion har gjort det till sitt uppdrag att göra de senaste trenderna och exklusiva erbjudanden tillgängliga för alla - snabbare och till ett bättre pris än andra mode- och livsstilsföretag. Genom direkta samarbeten med de bästa fabrikerna i världen och utan att behöva ändra den vanliga supply chain-modellen samt tack vare datastyrd realtidsanalys kan Lesara erbjuda efterfrågade trendprodukter online och mobilt på sina plattformar i 24 länder inom några dagar. Lesara är en tysk pionjär inom området agil detaljhandel som står för den snabba och digitalt drivna efterfrågan på mode- och livsstilstrender. Agil detaljhandel är den snabbt växande framtida typen shopping och nästa lovande steg mot en ny nivå av internationell onlinedetaljhandel. Modellen kombinerar fördelarna med online- och offline-e-handel och erbjuder kunderna ett unikt sätt att shoppa snabbare, enklare och bättre.